Beretning Brugsforeningen i Gl. Rye Generalforsamling 2023

Af Bente Strager, formand. Generalforsamlingen 24, april 2023.

I år er dét noget helt særligt, fordi vi stadig har en brugsforening, selvom vi nu kun ejer halvdelen af butikken. Men stadig er brugsen en forening, som ikke har aktionærer, der skal tjene på butikkens overskud. Som forening driver vi en forretning med et større sigte. 

Vi er både en selvstændig forening, et forenings- og forretningssamarbejde med TRYG og en del af den store COOP koncern. COOP har i øjeblikket store økonomiske problemer, og personligt er jeg ikke enig i alle deres beslutninger, men som forening står vi bag ved en dagligvarekoncern, som stadig ikke er et aktieselskab men en forening med værdier og et ønske om at geninvestere et evt. overskud og med en klar profil på bæredygtighed.  

COOP koncernen har netop i sidste uge meldt resultatet for 2022 ud. Det dårligste resultat i Brugsforeningernes historie. 2022 har været et år hvor mange Dagli’ brugser er lukket, hvilket er trist for alle de lokalsamfund, som nu ikke har en butik i deres nærområde. Måske har brugsen / COOP som bevægelse mere end nogensinde brug for at de små brugser, som stadig er her, kan vise nye veje? 

9. april sidste år besluttede medlemmerne af Gl. Rye brugsforening sig for den største beslutning i foreningens historie. Nemlig at gå sammen med TRYG i Ry om at drive byens egen butik i fremtiden. Det var en beslutning vi i bestyrelsen selvfølgelig var spændte på, om der var opbakning til blandt medlemmerne, fordi det er så skelsættende og irreversibel en beslutning.

Des større var glæden ved at se, at der var enstemmig opbakning til beslutningen. Vi forstod alle alvoren og de vilkår, som dagligvarehandel er præget af i vores tid. 

Og vi er kun blevet bekræftet i, at det var en fornuftig og nødvendig og fremsynet beslutning.  

2022 har været et år præget af krigen i Ukraine, energipriser på himmelflugt og inflation med stigende fødevarepriser. Hvem havde forestillet sig at et pund smør kunne koste 35 kr.?? 

Vi kommer ud af 2022 med et dårligt resultat og med et stort underskud på 846.000 i forretningen.  Vores egen forenings regnskab bliver også påvirket af det dårlige resultat. Vores regnskab påvirkes negativt med 413.000 kr. 

Regnskab vil blive gennemgået om lidt. Underskuddet er ikke kommet bag på os. Det har været et år med særlige udgifter, både til sammenlægning – jurister og revisorer er dyre i drift, en uddeler, som var sygemeldt og en omlægning til et nyt indkøbssystem, som betød skrigende tomme hylder i ugevis, ja nærmest månedsvis. Det har kostet på omsætningen, og sammen med den generelle afmatning er det tvivlsomt om vores butik havde overlevet. Så vores egen butik kommer ikke ud af 2022 uden skrammer. Men vi består. Takket være samarbejdet med TRYG. 

Senere vil vi bede den nye souschef om at fortælle om tankerne for butikken, men vi kan starte med at konkludere, at vi igen har fået en butik, som stråler. Som bugner af varer og velvillighed overfor kundernes ønsker, som virker ren og tiltrækkende og er fyldt med medarbejdere og unge mennesker, som er imødekommende og hjælpsomme. 

Der er stadig plads til flere ambitioner og forbedringer, men forudsætningerne er i orden – og vi håber, at byens borgere kvitterer med at støtte butikken loyalt. Det har den fortjent og det har den brug for, hvis vi skal bevare den. 

Som bestyrelse har vi naturligvis også kunnet mærke forandringerne. Trods vores gode intentioner er vi bare ikke så lige så god en sparringspartner for en uddeler som TRYGs direktør, Thomas Dahl, har kunnet være. Det er et af de områder, hvor størrelse også betyder noget: TRYG har en volumen, som har været en støtte, når der har været personalemæssige udfordringer, når der har været brug for at kunne ændre på varelager hurtigt osv. Osv.  Det har været en stor lettelse for vores egen bestyrelse at kunne mærke ekspertisen og velviljen fra TRYGs side. 

Der er ingen tvivl om, at sammenlægningen med TRYG har været den største begivenhed i dette år, men vi har – traditionen tro – også involveret os i andre større og mindre aktiviteter som forhåbentligt samlet set er med til at tegne billedet af, hvad brugsen og dens medlemmer kan i Gl. Rye, og vi bliver hver gang bekræftet i, at der er stor opbakning til alle typer arrangementer. Tak for det.

 I 2016 lånte Brugsen 1,1 mio. kr. af næsten 150 medlemmer i Gl. Rye. Lånet har været en uvurderlig hjælp til opbygningen af den butik vi har nu, og det er derfor meget tilfredsstillende, at tilbagebetalingen går efter planen, og vi forventer derfor at kunne afvikle lånet fuldstændigt i 2026. 

Med TRYGs investering i butikken sker der også nogle forandringer i vores forenings arbejde. Hvor vi tidligere har haft det fulde ansvar for økonomi og drift, så er det nu et ansvar, som formelt ligger i en anden, delt bestyrelse med TRYG. Det frigiver ressourcer til, at vi som forening, også kan fokusere på noget af det, som altid har været brugsens kendemærke. 

Gl. Rye Brugsforening har derfor tre store primære opgaver:

  • At sikre et godt kundegrundlag i butikken 
  • At profilere Brugsen som en butik med fokus på sundhed, miljø, klima og etisk handel, som er COOP’s mærkesager 
  • At være en del af de bærende kræfter i lokalsamfundet – for dét er det, der på den lange bane skaber det nødvendige kundegrundlag.

Den første opgave er uddeler også meget opmærksom på. Det handler om aktiviteter i og omkring Brugsen, der giver liv og som oftest forbindes med handel: Julearrangement, børnekonkurrencer, fastelavn, smage på portvin eller ost eller noget tredje, grill og øl på torvet osv. Osv. Det er vi rigtig gode til, det har vi erfaring med og det skal vi bare udvikle videre på.  

Den anden opgave om bæredygtighed er ikke en opgave, som vi indtil videre har fokuseret på nok på. Delebil og el-delebil er dog gode eksempler på bæredygtige løsninger. Men her er absolut plads til flere initiativer og vi vil i lighed med TRYG især fokusere på 3 af FNs verdensmål:  

  • Bæredygtig energi
  • Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Klimaindsats 

Det er vores ønske, at vi i det kommende år kommer i gang med dette arbejde. 

Den sidste opgave er mere forening end det er forretning. Det handler om identitet som lille by, identifikationen med både butikken og det øvrige foreningsliv. Her er plads til skæve ideer, nye samarbejder, og måske oftest noget, som vi ikke har prøvet før eller som ligger på kanten af, det som vi opfatter som kerneopgaven for en brugsforeningsbestyrelse.  

Denne opgave er vigtig at betone, for det er ikke den som nye medlemmer umiddelbart selv ser for sig, men det er her vi i fremtiden skal lægge vores kræfter. Og det er her vi som forening også tidligere har vist vores styrke.

Sidste år afholdt vi en workshop om fremtidens butik. Jeg husker tydeligt en kvinde sige, at så længe hendes dagligvarebutik havde nok økologiske varer, så var hun egentlig ligeglad med om den hed Rema 1000, Netto eller Brugsen. 

Fair nok – butikker skal levere de varer, kunderne efterspørger. Men jeg er gammel nok til at huske, at det var Brugsen, der i 1981 satsede på først økologiske grøntsager – kartofler og gulerødder, og senere på økologisk mælk. Da brugsen stadig var en bevægelse – i slutningen af 1800’tallet – var der en fremsynet brugs, der etablerede et bibliotek.

Når brugsen er bedst, så er den så meget mere end en butik. Og det er den i høj grad også i denne by. Brugsen var initiativtager til Running Dinner, delebil, Byens torv, og sådan må det meget, meget gerne blive ved med at være.

Den lokale bestyrelse skal have et videre udsyn end butikken. Vi kender vores lokalsamfund, vi kender hinanden, vi ønsker en sund og god udvikling for vores by. Her er vores helt store styrke i forhold til en stor brugsforening og en koncern.

Derfor skal vi også i fremtiden arbejde med aktiviteter, der ikke kun er til gavn for kundestrømmen. Det skal være til gavn for lokalsamfundet, akkurat ligesom butikken er. 

Trods det store underskud i år er jeg på bestyrelsens vegne derfor stadig fortrøstningsfuld i forhold til vores egen fremtid. Vi har en by fuld af loyale kunder, vi har en uddeler, som allerede har vist stort engagement i forhold til udvikling af butikken, vi har etableret et godt og tillidsfuldt samarbejde med TRYG i den nye ejerkreds og vi har en tradition for at tage ansvar.  

Det vil vi fortsætte med at gøre. Tak for ordet.

Jan, Gl. Rye, FB (1).png

:

Hils på Jan

Du har måske allerede hilst på ham i butikken - men nu er han faktisk kommet for at blive.

Indvielse af torvet 2021.jpg

:

Vi er ikke lukket - tværtimod! 😊

I forbindelse med med, at vi i foråret gik sammen med Brugsforeningen TRYG om at drive Byens Egen Butik, fik vi ny administrativ identitet i Coops system. Det betød, at Coop – helt automatisk og desværre uden at vi selv vidste det, har sendt et brev ud til alle medlemmer af Byens Egen Butik, at “din tilhørsbutik er lukket”.

Borgermøde om partnerskab, marts 2022.jpg

:

Stor deltagelse ved borgermøde

Onsdag aften var næsten 50 Gl. Rye-borgere samlet til informationsmøde forud for generalforsamlingen i Gl. Rye Brugsforening 6/4.

Victor Valdorff.jpg

:

Byens Egen Butik ansætter souschef

Med ansættelse af Victor Valdorff som souschef pr. 1. januar har Dagli’Brugsen i Gl. Rye taget et stort skridt fremad for at være klar til fremtidens hårde konkurrence og for at imødekomme forbrugernes ønsker om en inspirerende og dynamisk butik. 

Kunder i Byens Egen Butik.jpg

:

Loyalitet og løftede pegefingre - tak for jeres svar!

Byens Egen Butik har spurgt vores kunder, og ikke mindre 162 har svaret på vores kundetilfredshedsundersøgelse.

2021-10 - BEB Souschef - til skærmen.png

:

Byens Egen Butik i Gl. Rye søger souschef

Vil du arbejde i en populær og spændende landsby, hvor butikken er en af byens vigtigste livsnerver, og hvor borgere aktivt støtter deres butik?

Flere nyheder »