Generalforsamling 2017: Dagli´Brugsen i Gl. Rye i positiv udvikling

Overskrifterne var: Vækst i et hårdt marked. Lokale værdier. En større og moderne butik i Gl. Rye. Indvielsen den 11. maj. Nye vedtægter.

Generalforsamling 2017.jpg
Generalforsamlingen foregik på skolen, hvor der var plads til de omkring 80 fremmødte.

Dagli´Brugsen i Gl. Rye i positiv udvikling

Ikke mindre end 80 medlemmer var mødt frem til generalforsamling i Dagli´Brugsen i Gl. Rye. De kunne glæde sig over at høre, at Byens Egen Butik er inde i en god udvikling og at den nye butik snart er klar til indvielse.

Vækst i et hårdt marked

Det danske marked for dagligvarer er præget af benhård konkurrence og manglende vækst. Også i det lokale område er der hård kamp om kundernes gunst.

På den baggrund er det glædeligt, at omsætningen i 2016 blev øget med ca. 5%, således at den nu udgør 11,4 mio. kr. Over de seneste 3 år er omsætningen samlet set øget med over 20%. Det er der ikke mange butikker i Danmark, som kan prale af.  

Årets resultat blev et overskud på ca. 100.000, hvilket, omstændighederne taget i betragtning, anses for acceptabelt. Der har været en del ekstraordinære forhold, som har påvirket resultatet negativt i 2016. Over de seneste 3 år har der samlet set været et overskud på 0,5 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende.

Egenkapitalen er ved årets udgang øget til godt 1,7 mio. kr., og dermed er soliditeten på 31%. Samlet set er den økonomiske situation stabil, men vil som følge af de generelle markedsforhold sikkert til stadighed være udfordret. Den bedste medicin vil ubetinget være, at omsætningen øges markant fremover.

Lokale værdier

Bestyrelsen har fastlagt 4 værdier, som skal være grundlaget i det fremtidige arbejde.
En af værdierne er ”kundeorienteret”. I praksis betyder det bl.a., at kunderne altid skal kunne finde hovedparten af de daglige indkøb af fødevarer i butikken. Fokusområderne er frugt og grønt, kød, vin, mejeri, brød og bake off samt økologi, der spiller en stor rolle for mange i Gl. Rye. Og det hele til fornuftige priser og med god service fra personalet.

De andre værdier er ”fællesskab”, ”samarbejde” og ”lokal forankring”. Disse værdier kan være med til gøre Byens Egen Butik til noget unikt, - og dermed bidrage til, at der handles mere lokalt. I 2016 har bestyrelsen arbejdet med disse værdier på tre områder.

For det første er der i årets løb gennemført mange aktiviteter for at styrke relationerne mellem butikken og medlemmerne i Gl. Rye. Det drejer sig bl.a. om virksomhedsbesøg, sommerfest, vinaften og julemarked. Alle arrangementer har været velbesøgte og arbejdet fortsættes med forskellige aktiviteter i 2017.

For det andet søges løbende samarbejde med andre lokale virksomheder og foreninger. Der satses også på flere lokale produkter på hylderne, - igen for at styrke Gl. Rye profilen. Aktuelt er der lokalt fremstillet øl, kød, honning og kaffe på hylderne, og der satses på mere i den nye butik.

Og for det tredje arbejdes der løbende med at styrke vores kommunikation om alle de spændende ting, der er gang i.  Brugsforeningen er meget aktiv på bl.a. Facebook, SMS og via direkte mails. Og endelig arbejdes der målrettet for at få diverse medier til at fortælle om de spændende ting, der sker i Byens Egen Butik. Eksempelvis har Samvirke i maj udgaven en stor artikel om den nye butik og specielt den lokale finansiering. På den måde kommer denne positive historie ud til hele Danmark.  

En større og moderne butik i Gl. Rye

Det allervigtigste projekt i 2017 bliver indvielsen af den nye butik den 11. maj.

Planerne og ideerne blev drøftet grundigt af de 80 medlemmer på sidste års generalforsamling. Umiddelbart efter generalforsamlingen gik bestyrelsen i gang med en stor kampagne for at informere om de konkrete planer og en forespørgsel til folk i Gl. Rye om de kunne tænke sig at udlåne nogle penge til Byens Egen Butik mod forrentning og tilbagebetaling over de kommende 10 år.
Inden sommerferien var der tilsagn fra knap 150 personer. Der blev givet tilsagn fra 1.000 kr. til 100.000 kr. Over sommeren begyndte folk at indbetale deres lån og i september havde alle indbetalt. Så stod der 1.119.000 kr. på kontoen.

Sammen med butikkens egen likviditet på 0,9 mio. kr. var der nu mulighed for at lave et solidt projekt til 2 mio. kr.

Pengene anvendes til at udvide butikkens areal og dermed antallet af dagligvarer med 25%. Og samtidig bliver indretning og inventar moderniseret, så det lever op til det nye og smarte Dagli´Brugsen koncept. Udvendig bliver butikken også shinet op med ny P plads og flottere bygninger. Hvis man ikke vidste bedre kunne man næsten tro, at Gl Rye får en helt nu dagligvarebutik.

Indvielse den 11. maj

Bestyrelsen benyttede også lejligheden til at invitere alle til åbningsfesten, der afholdes den 11. maj kl. 18 – 21. Her vil man kunne se den nye butik og smage på en række lækre produkter fra butikkens sortiment.

Åbningstalen vil blive holdt af Nyhedsdirektør i DR Ulrik Haagerup, der er Gl. Rye dreng. Desuden vil der være musikalsk underholdning ved lokale musikere, der er kendte både lokalt og nationalt.

Alle er hjerteligt velkomne.

Vedtægter og bestyrelse

På anbefaling af bestyrelsen godkendte generalforsamlingen nye vedtægter for virksomheden. Den mest synlige ændring er, at virksomhedens navn ændres til Gl. Rye Brugsforening efter at den nu i over 130 år har heddet Rye Brugsforening.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Martin Bernt Rud. Herudover består bestyrelsen af Ejnar M. Jakobsen, Alla Høj, Stig Autzen, Bettina Skindstad og Søren Glasius. Suppleanter er Carina Maria Nielsen og Ole Jeppesen. Bestyrelsen har konstitueret sig med Ejnar M. Jakobsen som formand, Martin Bernt Rud som næstformand og Stig Autzen som sekretær for bestyrelsen.

:

Beretning Brugsforeningen i Gl. Rye Generalforsamling 2023

Jan, Gl. Rye, FB (1).png

:

Hils på Jan

Du har måske allerede hilst på ham i butikken - men nu er han faktisk kommet for at blive.

Indvielse af torvet 2021.jpg

:

Vi er ikke lukket - tværtimod! 😊

I forbindelse med med, at vi i foråret gik sammen med Brugsforeningen TRYG om at drive Byens Egen Butik, fik vi ny administrativ identitet i Coops system. Det betød, at Coop – helt automatisk og desværre uden at vi selv vidste det, har sendt et brev ud til alle medlemmer af Byens Egen Butik, at “din tilhørsbutik er lukket”.

Borgermøde om partnerskab, marts 2022.jpg

:

Stor deltagelse ved borgermøde

Onsdag aften var næsten 50 Gl. Rye-borgere samlet til informationsmøde forud for generalforsamlingen i Gl. Rye Brugsforening 6/4.

Victor Valdorff.jpg

:

Byens Egen Butik ansætter souschef

Med ansættelse af Victor Valdorff som souschef pr. 1. januar har Dagli’Brugsen i Gl. Rye taget et stort skridt fremad for at være klar til fremtidens hårde konkurrence og for at imødekomme forbrugernes ønsker om en inspirerende og dynamisk butik. 

Kunder i Byens Egen Butik.jpg

:

Loyalitet og løftede pegefingre - tak for jeres svar!

Byens Egen Butik har spurgt vores kunder, og ikke mindre 162 har svaret på vores kundetilfredshedsundersøgelse.

Flere nyheder »