Generalforsamling 2021 i Dagli'Brugsen Gl. Rye

Vi indkalder til generalforsamling d. 22. april kl. 19.30. Som følge af Corona restriktionerne kan vi desværre ikke holde mødet fysisk og det gennemføres i stedet digitalt. Praktiske detaljer udsendes senere på Facebook, hjemmeside og skærmene i butikken.

Generalforsamling.jpg

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner
 3. Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om årets resultatdisponering
 4. Forslag fra bestyrelsen
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
  1. På valg som bestyrelsesmedlemmer:
   1. Søren Glasius (modtager genvalg)
   2. Stig Autzen (modtager ikke genvalg)
   3. Annette Egelund Kristensen stiller op som kandidat
  2. På valg som suppleanter
   1. Anna Poulsen (modtager genvalg)
   2. Annette Egelund Kristensen (modtager ikke genvalg)
   3. Anders Foss stiller op som kandidat
 7. Eventuelt

Bemærk venligst

 • Medlemmer: Alle er velkomne, men det er udelukkende medlemmer af Gl. Rye Brugsforening, som har stemmeret og er valgbare. 
 • Sådan bliver du medlem: Henvend dig i butikken, eller gå ind på http://tilmeld.coop.dk. Endvidere kan du nemt under ”Indstillinger” i din Coop App skifte til at blive medlem i Gl. Rye Brugsforening, såfremt du er medlem andetsteds. 
 • Forslag: Såfremt du har forslag til behandling på generalforsamlingen skal disse afleveres senest 14 dage før mødet til bestyrelsesformanden på ejnarJakobsen@outlook.com. Såfremt du har forslag om kandidater til bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter, beder vi også om, at disse afleveres til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Gl. Rye Brugsforening

:

Beretning Brugsforeningen i Gl. Rye Generalforsamling 2023

Jan, Gl. Rye, FB (1).png

:

Hils på Jan

Du har måske allerede hilst på ham i butikken - men nu er han faktisk kommet for at blive.

Indvielse af torvet 2021.jpg

:

Vi er ikke lukket - tværtimod! 😊

I forbindelse med med, at vi i foråret gik sammen med Brugsforeningen TRYG om at drive Byens Egen Butik, fik vi ny administrativ identitet i Coops system. Det betød, at Coop – helt automatisk og desværre uden at vi selv vidste det, har sendt et brev ud til alle medlemmer af Byens Egen Butik, at “din tilhørsbutik er lukket”.

Borgermøde om partnerskab, marts 2022.jpg

:

Stor deltagelse ved borgermøde

Onsdag aften var næsten 50 Gl. Rye-borgere samlet til informationsmøde forud for generalforsamlingen i Gl. Rye Brugsforening 6/4.

Victor Valdorff.jpg

:

Byens Egen Butik ansætter souschef

Med ansættelse af Victor Valdorff som souschef pr. 1. januar har Dagli’Brugsen i Gl. Rye taget et stort skridt fremad for at være klar til fremtidens hårde konkurrence og for at imødekomme forbrugernes ønsker om en inspirerende og dynamisk butik. 

Kunder i Byens Egen Butik.jpg

:

Loyalitet og løftede pegefingre - tak for jeres svar!

Byens Egen Butik har spurgt vores kunder, og ikke mindre 162 har svaret på vores kundetilfredshedsundersøgelse.

Flere nyheder »