Brugsforeningen i Gl. Rye: Still going strong!

På generalforsamlingen i Gl. Rye Brugsforening d. 27. august kunne formand og uddeler berette om fortsat vækst og mange nye initiativer, men også om betydelige udfordringer.

Serie 2-4.jpg

Formand Ejnar M. Jakobsen indledte bestyrelsens beretning med at minde om, at Gl. Rye Brugsforening er en af landets ældste andelsforeninger med sine snart 140 år på bagen.

"Butikken har snart 140 år på bagen. Den er nu som før ejet af en stor skare af lokale medlemmer, hvilket er både godt og vigtigt," sagde formanden - og uddybede herefter: 

"Dels fordi det giver et ekstra tilhørsforhold at eje sin egen butik og kunne øve indflydelse på udviklingen, dels fordi statistikken viser, at medlemmer køber meget mere i butikken end kunder, som ikke er medlemmer," sagde Ejnar M. Jakobsen.

Store udfordringer forude

Med så gammel en brugsforening kunne man forvente en robust økonomisk position. Sådan er det desværre ikke, snarere tværtimod! Foreningens egenkapital udgør kun 1,5 mio. kr., og de løbende driftsresultater er beskedne. 

"Vi er glade for, at omsætningen er øget fra ca. 10 til 15 mio. kr. de sidste fem år. Uden denne vækst havde vi sikkert været i samme trængte situation, som en del andre små Brugser, der lukker i disse år. I vores omegn ser vi nu, at to større Brugs'er er i gang med at fusionere med større og stærkere Brugs'er for at klare de fremtidige udfordringer. Det giver stof til eftertanke," sagde formanden.

Inden længe tyder det også på, at Ry bliver beriget med endnu et discount-supermarked. Dette vil utvivlsomt også tiltrække kunder fra Gl. Rye. Tab af bare et par mio. kr. i omsætning vil kunne medføre en meget alvorlig situation for Gl. Rye Brugsforening.

”Det er nærmest et demokratisk valg, om vi fortsat vil have en butik i Gl. Rye: Jo flere, der vælger at handle lokalt, jo bedre mulighed for at bevare og udvikle Byens Egen Butik. Omvendt, hvis for mange vælger at handle andre steder, lukker Byens Egen Butik. I bestyrelsen vil vi kæmpe med alt, hvad vi har, for at det ikke sker,” fastslog formanden.

Mange nye positive tiltag

Ved seneste kundeundersøgelse klarede Byens Egen Butik sig virkelig flot – igen, påpegede Ejnar M. Jakobsen:

"Der var fremgang på næsten alle de målte parametre, og med en overordnet score på 89 ud af 100 mulige var butikken helt i top blandt de over 1.000 butikker i Coop familien. Det er vi stolte af," fortalte formanden.

Som blot den anden Dagli'Brugs i Danmark lancerede butikken i 2019 Coops koncept, BrødCooperativet, med nyt udstyr, selvbetjening og nye produkter, der produceres af Kvicklys bageri i Ry. Ved samme lejlighed blev åbningstidspunktet ændret til kl. 7.30, hvorved der nu er åbent 13,5 timer hver dag året rundt.   

"Og så har Byens Egen Butik atter åbnet en tankstation i Gl. Rye. Denne gang uden benzin, men med el til de mange elbiler, som forventes at komme fremover. En sådan tankning tager lidt tid, og den kan man så passende bruge til at købe ind i butikken," foreslog Ejnar M. Jakobsen og satte derefter trumf på:

"Byens Egen Butik er også hjemsted for byens delebilsordning, og nu udvides den med en elbil. Så det er også et godt tegn."

Aktiviteter for hele byen

En af bestyrelsens vigtigste opgaver er at udvikle og gennemføre aktiviteter, der samler byens befolkning omkring Byens Egen Butik.  

Et af de mest succesrige arrangementer har været Running Dinner, der er gennemført med stor deltagelse både i 2019 og 2020.

Et andet synligt tiltag er opsætningen af informationsskærme i butikken. Formålet er at kunne informere om, hvad der sker i butikken, men også hvad der sker i øvrigt i Gl. Rye. Endnu et lille bidrag til, at butikken bliver byens naturlige mødested. 

"Vi arbejder fortsat på at udvikle 'torvet' udenfor butikken sammen med andre foreninger i byen. Aktuelt arbejdes der på at skaffe økonomiske midler udefra – og dette tager tid," oplyste formanden.

Byens Egen Butik i Coronaens tegn

Ejnar M. Jakobsen kom i sin beretning naturligvis også ind på corona-pandemiens effekt på Byens Egen Butik:

”Da regeringen gennemførte nedlukningen af Danmark, frygtede vi det værste i Byens Egen Butik. Ville folk fortsat handle i butikken – ville vi kunne få varer leveret – ville medarbejderne blive syge – ville vi overhovedet kunne holde butikken i live? Mange ubehagelige og ukendte emner at forholde sig til på kort tid,” sagde han. 

 

Heldigvis gik det langt fra så galt som frygtet: 

"Efter sommerferien kan vi konstatere, at vi er kommet rigtig godt igennem krisen og faktisk står stærkere nu end for et år siden takket være en super opbakning fra mange kunder i Gl. Rye," sagde Ejnar Jakobsen.  

Samlet set er butikkens omsætning i årets første syv måneder 12 procent over samme periode sidste år, hvilket er meget tilfredsstillende. Desuden er der heldigvis igen udsigt til sorte tal på bundlinjen.  

Byens Egen Butik: Et sikkert sted at handle 

Uddeler Henrik V. Rasmussen tog også ordet ved generalforsamlingen:  

”Vi vil fortsat tilstræbe, at butikken er et sikkert sted at handle. Vi opfordrer kraftigt alle til at anvende håndspritten ved butikkens indgang, at holde afstand, undgå betaling med kontanter osv. Man kan med fordel lægge sine indkøb morgen eller aften, hvor der typisk er færrest kunder i butikken," lød rådet fra uddeleren.

På den måde vurderer Henrik V. Rasmussen, at kunder, personale og bestyrelse i fællesskab vil sikre, at Byens Egen Butik ikke blot er er dejligt, men også sikkert sted at handle.

Nye bestyrelsesmedlemmer 

Generalforsamlingen bød traditionen tre også på valg til bestyrelsen. Her besluttede medlemmerne, at Martin Krogstrup Nielsen fremover indgår i bestyrelsen som nyvalgt. Desuden blev Martin B. Rud, Bente Strager og Ejnar M. Jakobsen genvalgt til bestyrelsen.  

Endelig blev Anna Poulsen nyvalgt som suppleant, og Annette Egelund Kristensen blev genvalgt som suppleant. 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende, og her var der genvalg af Ejnar M. Jakobsen som formand og Martin B. Rud som næstformand. 

En fuldt besat og rollefordelt bestyrelse kunne dermed sætte punktum for en veloverstået generalforsamling.

FAKTA: Både positivt og negativt regnskab

Omsætningen blev på 14,5 mio. kr., hvilket var 1,5% bedre end året før. Det er sjette år i træk med vækst. 

Desværre var 2019 præget af meget sygefravær blandt personalet og derfor steg personaleomkostningerne markant.

Endvidere steg administrationsbidraget til Coop bl.a. som følge af store investeringer i IT. Årets resultat efter skat blev derfor et underskud på 0,1 mio. kr. I 2018 var der et overskud på 0,2 mio. kr. 

:

Beretning Brugsforeningen i Gl. Rye Generalforsamling 2023

Jan, Gl. Rye, FB (1).png

:

Hils på Jan

Du har måske allerede hilst på ham i butikken - men nu er han faktisk kommet for at blive.

Indvielse af torvet 2021.jpg

:

Vi er ikke lukket - tværtimod! 😊

I forbindelse med med, at vi i foråret gik sammen med Brugsforeningen TRYG om at drive Byens Egen Butik, fik vi ny administrativ identitet i Coops system. Det betød, at Coop – helt automatisk og desværre uden at vi selv vidste det, har sendt et brev ud til alle medlemmer af Byens Egen Butik, at “din tilhørsbutik er lukket”.

Borgermøde om partnerskab, marts 2022.jpg

:

Stor deltagelse ved borgermøde

Onsdag aften var næsten 50 Gl. Rye-borgere samlet til informationsmøde forud for generalforsamlingen i Gl. Rye Brugsforening 6/4.

Victor Valdorff.jpg

:

Byens Egen Butik ansætter souschef

Med ansættelse af Victor Valdorff som souschef pr. 1. januar har Dagli’Brugsen i Gl. Rye taget et stort skridt fremad for at være klar til fremtidens hårde konkurrence og for at imødekomme forbrugernes ønsker om en inspirerende og dynamisk butik. 

Kunder i Byens Egen Butik.jpg

:

Loyalitet og løftede pegefingre - tak for jeres svar!

Byens Egen Butik har spurgt vores kunder, og ikke mindre 162 har svaret på vores kundetilfredshedsundersøgelse.

Flere nyheder »